Sbírka Fokus Tábor

V srpnu letí Divoké husy podat své pomocné křídlo organizaci Fokus Tábor, kde pomáhají duševně nemocným lidem z táborska a jindřichohradecka.

Sbírka Fokus Tábor

28.7.2019 - 31.8.2019

Fokus usiluje o ucelený systém péče o lidi s duševním onemocněním v regionu. Buduje Centrum duševního zdraví v Táboře a poskytuje klientům práci a chráněné bydlení. Péče se však odehrává také v terénu. Aby služba měla žádoucí dopad, je třeba, aby se ke klientům dostala v jejich přirozeném prostředí - doma, v obci, kde žijí a tam, kde to právě potřebují.

Výtěžek z naší společné sbírky využije Fokus Tábor na zajištění činnosti terénního týmu, který denně vyjíždí za klienty domů. Pomáhá jim podle potřeby v různých oblastech života. Někdo se potřebuje zorientovat po návratu z hospitalizace, někdo potřebuje pomoci při běžných činnostech jako je nákup nebo docházka na úřady. Při zhoršení zdravotního stavu klienta může práce terénního týmu předejít hospitalizaci. Terénní tým tvoří sociální pracovník, zdravotní sestra a peer konzultant (člověk s vlastní zkušeností). Finanční prostředky jsou potřebné pro udržení kompletního týmu a zajištění nákladů spojených s cestou za nemocnými.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 535.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte:

DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do doby, než se rozhodnete příkaz odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP TRV HUSY 30, 60 nebo 90​ na telefonní číslo 87 777. 

Více na www.darcovskasms.cz.

Upřímně děkujeme všem, kteří podpořili ve veřejné sbírce Charitu Jablunkov. Celkovou částkou 12 231 Kč jste přispěli na nákup školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin.

Více informací na stránkách Fokus Tábor

Děkujeme Vám všem, kdo se k Letům Divokých hus přidáváte!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing