ŘÍJEN - kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku - Rodina v centru, z.ú.

Organizace, která pomáhá dětem a jejich rodinám žít lepší život.

Rodina v centru odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku. Provozují dluhovou a rodinnou poradnu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, předškolní klub a Dětskou skupinu a mateřské centrum Koblížek. Doprovází pěstounské rodiny a na novoborských školách působí, díky této organizaci, poradci pro rodiče, kteří řeší sociální a psychologické problémy dětí a rodičů. Jejich cílem je, aby děti prožily dětství s úsměvem a aby jednou dokázaly vytvořit opravdový a láskyplný domov pro vlastní děti.

ŘÍJEN - kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku - Rodina v centru, z.ú.

Využití grantu:

Grant půjde na kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku. Od roku 2012 hledají vhodné prostory pro jejich služby. Jako jediné řešení se ukázala stavba nového domu. Získali dotaci ve výši 16 205 000 Kč od Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dům se už staví, ale chybí jim 1 500 000 Kč, aby dům mohli dokončit. Z dotací na služby nemůžou stavbu financovat a jiné zdroje nemají.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 562.

Více informací o Rodině v centru, z.ú. najdete tady: https://www.rodinavcentru.cz/

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing