ŘÍJEN - FINANCE na rozvoj komunitního centra pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím - MÍSTNÍ MÍSTNÍM, Z.Ú.

Organizace, která bourá bariéry ve společnosti a pomáhá lidem v nouzi.

Finance na rozvoj komunitního centra, konkrétně na materiální vybavení pro hudební dílny a výtvarné workshopy.

 

Poslání organizace:

Místní místním je nezisková organizace, která propojuje společnost v solidaritě a pomáhá potřebným lidem. Vytváří síť solidárních kaváren a podniků otevřených lidem v nouzi. Podporuje umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím. Pořádají s nimi přednášky, výstavy, koncerty a akce, kde se snaží měnit pohled na bezdomovectví, destereotypizovat situaci lidí v nouzi a stavět mosty mezi lidmi napříč sociálními vrstvami.

ŘÍJEN - FINANCE na rozvoj komunitního centra pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím - MÍSTNÍ MÍSTNÍM, Z.Ú.

Využití našeho grantu:

Výtěžek z benefiční akce a grant půjde na rozvoj komunitního centra pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím, které provozuje NNO Místní místním: materiální vybavení pro hudební dílny (kabely, drobné rytmické nástroje, mikrofony) a výtvarné workshopy (papíry, barvy, plátna, stojany).

 

Benefiční akce:

„Umění a bezdomovectví“ je název multižánrového festivalu se sociálním přesahem. V sobotu 16.10.2021 proběhne den plný hudby, výtvarného umění a různých možností vhledu do problematiky bezdomovectví od 14 do 22 hodin v Historické budově Invalidovny v Praze.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 588.

Více informací o Místních místním najdete tady: https://mistnimistnim.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing