ŘÍJEN - FINANCE NA LÉKY A SPECIÁLNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO KLIENTY - HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S.

Hospicová péče sv. Kleofáše funguje v jihočeském regionu již od roku 2013 a za dobu svého působení poskytla péči již více než 250 rodinám. Doprovází pacienty v závěru života v jejich přirozeném domácím prostředí. Hospic poskytuje domácí specializovanou paliativní péči, kdy jsou k dispozici lékaři a zdravotní sestry pacientům 24 hodin denně. Také nabízí služby pečovatelek, které pomohou s běžnou péčí o klienta a pečujícím nabídnou možnost odpočinku. Dalšími službami jsou osobní asistence, psychologická poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Dbají na lidskost, respekt a lidskou důstojnost.

ŘÍJEN - FINANCE NA LÉKY A SPECIÁLNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO KLIENTY - HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S.

Benefiční akce:

Benefiční koncert Swinging Saxophones proběhne 10. října 2020 od 19 hodin v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci. Swinging Saxophones je umělecké těleso z tamější Základní umělecké školy.

 

Jednoduchý příběh organizace:

Za osm let existence jsme mohli pomáhat více než 250 rodinám, které se rozhodli společně pečovat o své umírající blízké. V těžkém období jsme mohli pozorovat jejich lásku a preciznost při péči, mohli jsme s nimi prožívat smutek i bolest, inspirovat se do naší práce, ale především do našich životů… „Doma je doma. Neumíme přidat životu dny, ale umíme dnům dát život. Neztrácíme naději, hledáme radost.“ …v duchu těchto vět jsme zažili s našimi klienty i svatbu, naše zdravotní sestry mohly být svědky, manželé byli šťastní – přesto, že jim zbývalo společných pár dní…

Grant přispěje na léky a speciální kompenzační pomůcky pro klienty hospice.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 560.

Více o Hospicové péči sv. Kleofáše najdete zde:  http://hospic.kleofas.cz/

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing