PROSINEC - Finance na speciální přístroj pressure maping - Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Organizace, která pomáhá vozíčkářům.

Finance na speciální přístroj pressure maping.

PROSINEC - Finance na speciální přístroj pressure maping - Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Poslání organizace:

CZEPA je nezisková organizace pomáhající lidem s poraněním míchy, ať následkem úrazu páteře nebo onemocněním míchy. Jejich posláním je zkvalitňovat život klientů ve všech oblastech. Bojují za jejich práva na poli legislativním, poskytují jim služby, pomoc a podporu. V neposlední řadě usilovně pracují na zlepšení vnímání vozíčkářů širokou veřejností.

                              

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na nákup přístroje pressure maping, který pomocí senzorů pomůže nastavit vozíčkářům antidekubitní matraci a správný sed ve vozíku tak, aby nedocházelo k život ohrožujícím proleženinám.

 

Benefiční akce:

Benefiční koncert Dana Bárty pro CZEPA proběhl 4.12.2022 od 16 hodin v kostele sv. Petra na Praze 1. Před kostelem bude připraveno svařené víno a čaj a návštěvníci si budou moci nakoupit merch skvosty z Hvězdného bazaru.

Příběh:

Spinální specialistka organizace CZEPA, z.s. poskytuje poradenství v oblasti správného sezení a výběru kompenzačních pomůcek klientům, kteří mají závažné zdravotní potíže související s nepřetržitým sezením na invalidním vozíku, často se jedná o osoby v kritickém stavu. Z hlediska prevence je pro její práci nezbytný přístroj, který pomocí senzorů snímá rozložení tlaku na sedacích hrbolech a kostrči vozíčkáře a tlak na kostní prominence v oblasti zad. Jeho zásadní použití je v prevenci vzniku dekubitů a deformit páteře. Měřením lze vozíčkáři pomoci korigovat pozici sedu a rozložení tlaku úpravou či výměnou sedacího antidekubitního polštáře a úpravou zádové opěrky. Přístroj je standardně využíván po celém světě, jako základní pomůcka při výběru vozíku pro klienty s poškozením míchy. Tento přístroj má organizace CZEPA, z.s. již opotřebený, v současné době nefunguje správně. Poptávka po prevenci před dekubity je neuspokojená a nefunkční přístroj nám zamezuje prevenci poskytovat, stejně tak i řešení závažných případů, které jsou mnohdy život ohrožující.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 618.

Více o CZEPĚ najdete na: https://czepa.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing