PROSINEC - Finance na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen - Sdružení TULIPAN, z.s.

Organizace, která zaměstnává hendikepované.

Finance na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen.

 

Poslání organizace:

Hlavní činností organizace je provozování chráněných pracovních míst v několika oblastech od rukodělné výroby, keramiky, zahradnických, šicích, úklidových prací a provoz gastro zařízení. Zároveň také podpora a poradenství pro osoby s duševními handicapy, případně s kumulací handicapů a pro jejich rodiny. Dále se zabývají destigmatizačními činnostmi směrem k pochopení osob s duševními handicapy většinovou společností.

PROSINEC - Finance na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen - Sdružení TULIPAN, z.s.

Využití našeho grantu:

Grant použijí na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen.

 

Benefiční akce:

Benefiční akce Týden s TULIPANEM proběhne od 6. do 12. Prosince 2021 na náměstí Dr. Eduarda Beneše v Liberci a Komunitním centru TULIPAN. Do programu se zapojí sami klienti a kromě workshopů jsou připravena různá kulturní představení.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 592.

Více o Sdružení TULIPAN, z.s. najdete tady: https://www.sdruzenitulipan.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing