PROSINEC - FINANCE NA OPRAVU MOSTKU - DIAKONIE ČCE V SOBOTÍNĚ

Organizace, která se stará o seniory, aby se cítili jako doma.

Diakonie ČCE v Sobotíně více jak 25 let poskytuje celoroční péči o seniory. Provozují Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem pro seniory s projevy demence. Pomáhají svým klientům, aby mohli žít co nejvíce jako ostatní lidé a mít místo, kde se budou cítit jako doma. Také poskytují odlehčovací službu, která pomáhá domácím pečujícím o seniory s projevy demence na přechodnou dobu převzít náročnou péči a službu osobní asistence. Středisko zřídilo i dva Domy na půl cesty v Olomouci a v Jeseníku ve prospěch mladých lidí bez funkčního rodinného zázemí. Umožňují mladým lidem bydlet v prostředí, kde získávají dovednosti nutné pro vlastní život.

PROSINEC - FINANCE NA OPRAVU MOSTKU - DIAKONIE ČCE V SOBOTÍNĚ

Využití grantu:

Grant půjde na opravu mostku, který je jedinou spojovací komunikací střediska. Diakonie je umístěna ve třech budovách v rozlehlém parku a jednotlivé budovy jsou na sobě provozně závislé. Spojující mostek musel být nyní z důvodu špatného stavu uzavřen, což značně komplikuje pohyb pracovníků a klientů po středisku.

 

Benefiční akce:

Benefiční koncert pro Diakonii ČCE – středisko v Sobotíně byl naplánován na 6.12.2020 v 17 hodin v Evangelickém kostele v Šumperku.

Akce bohužel neproběhla, my je ale přesto podpoříme.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 567.

Více informací o Diakonii ČCE v Sobotíně najdete tady: https://www.diakoniecce-sobotin.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing