PROSINEC - FINANCE NA nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientku - DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

Domov podporující duševně nemocné ženy v soběstačnosti podle jejich možností.

Domov důchodců Lipová, jejímž zřizovatelem je obec Lipová, je registrován dle zákona 108/2006 sb. jako domov se zvláštním režimem. Služba je registrována od ledna 2007. Navazuje na tradici v poskytování sociálních služeb řádovými sestrami z 50 let 20.stol. 

PROSINEC - FINANCE NA nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientku - DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

Sociální služba je určena pro ženy od 50 let věku, jejichž soběstačnost je snížena zejména zdravotním stavem z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova nemoc, různé typy demencí, schizofrenie) a také věkem. Z těchto důvodů nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí bez pravidelné pomoci. Posláním domova je vytvářet bezpečné, důstojné a vlídné zázemí jejich klientkám. Domov důchodců Lipová poskytuje základní činnosti: ubytování (jedno, dvou a vícelůžkové pokoje), stravování (vaří ve vlastní kuchyni), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (různé akce, seniorské soutěže, výlety, procházky), sociálně terapeutické a aktivizační činnosti (ruční práce, práce s keramikou, enkaustika, cvičení, reminiscenční terapie, bazální stimulace atd.), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále jejich klientkám poskytují fakultativní činnosti.

Využití grantu:

Z prostředků by rádi zakoupili elektricky polohovatelné lůžko pro paní Věru, která je u nich v Domově již pátým rokem a potýká se se zdravotními problémy. Elektricky polohovatelné lůžko by jí život v mnohém usnadnilo. V současné době paní Věra využívá lůžko, které shodou okolností dostali jako dar. Je ale bohužel již nefunkční a nevyhovující. Rádi by paní Věře dopřáli pohodlí, komfort a zázemí pro aktivity, které se dají provádět i na lůžku.  Věří, že se vše podaří. A jak říká paní Věra: "S úsměvem jde všechno líp."

 

Benefiční akce:

Vánoční benefiční koncert byl naplánován na 5.12.2020 od 16:30 v podání žáků 1. stupně místní Základní školy. Koncert měl být součástí vánočních trhů.

Akce bohužel neproběhla, my ale Domov důchodců Lipová přesto podpoříme.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 566.

Více informací o Domově důchodců Lipová najdete tady: www.ddlipova.cz

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing