PROSINEC - Finance na elektrický pojízdný zvedák pro klienty - Diakonie ČCE v Sobotíně

Organizace, která se stará o seniory, aby se cítili jako doma.

Finance na elektrický pojízdný zvedák.

 

Poslání organizace:

Diakonie ČCE v Sobotíně více jak 25 let poskytuje celoroční péči o seniory. Provozují Domov pro

Seniory a Domov se zvláštním režimem pro seniory s projevy demence. Pomáhají svým klientům, aby mohli žít co nejvíce jako ostatní lidé a dávají jim místo, kde se cítí jako doma. Také poskytují službu osobní asistence a odlehčovací službu, která pomáhá domácím pečujícím o seniory s projevy demence na přechodnou dobu převzít náročnou péči.

PROSINEC - Finance na elektrický pojízdný zvedák pro klienty - Diakonie ČCE v Sobotíně

Využití našeho grantu:

Rádi by z výtěžku benefiční akce pořídili elektrický pojízdný zvedák pro imobilní klienty upoutané na lůžko.

 

Benefiční akce:

Benefiční vánoční jarmark a koncert pěveckého sboru byl naplánován na 9.12.2021 od 17 hodin v Areálu Diakonie ČCE v Sobotíně v Petrově nad Desnou. Bohužel, kvůli covidovým opatřením se neuskutečnil. 

Diakonii i přesto podpoříme mimořádným darem.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 593.

Více o Diakonii ČCE středisku v Sobotíně najdete tady: https://www.diakoniecce-sobotin.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing