Nadace Divoké husy pomáhá už 20 let

Jak to všechno začalo vzpomíná jedna ze čtyř zakladatelů paní Eva Grollová.

Tři zakladatelé na fotografii: Maarten de Vries - druhý vlevo, Peter Morée - poslední na levé straně stolu, Eva Grollová - na konci po pravé straně stolu.

 

Nadace Divoké husy pomáhá už 20 let

Je to už dvacet let, kdy vznikla myšlenka založit Nadaci Divoké husy v České republice. Maarten de Vries, tehdejší ředitel Wilde Ganzen, přišel s nabídkou, abychom stejný koncept, na kterém stojí jejich práce v Nizozemí, použili u nás. Oslovil několik lidí, které znal z předchozích cest ještě do totalitního Československa, ale nenašel nikoho, kdo by měl odvahu a chuť se pro tuto věc nasadit. Tehdy jsem o Maartenově zklamání řekla Jiřímu Štorkovi. Jiří byl farář, který citlivě vnímal potřeby lidí na okraji společnosti a ve své práci i svými postoji vynalézavě hledal možnosti, jak pomáhat. Viděl také potřebu, aby si společnost zvykla na nová témata a mobilizovala se k pomoci.  Okamžitě tehdy reagoval: „To přece nemůžeme odmítnout, vždyť tohle tady potřebujeme. Pojď, jdeme do toho.“  Přemostění mezi holandskou a českou realitou výborně zvládal Peter Morée, který k nám původně přišel studovat, ale později zde našel své profesní uplatnění i svůj domov.  A tak se stalo, že jsme byli čtyři zakladatelé – Maarten, Jiří, Peter a já.

O něco později jsme se snažili zformulovat do preambule prvního statutu to, o co nám šlo. Snad nevadí, že cituji doslovně ten téměř dvacet let starý text. A možná je dobré si uvědomit, co z toho stále platí.

„Nadace Divoké husy navazuje na činnost nizozemské nadace Wilde Ganzen, která se od roku 1957 (po kratičkém období evropské poválečné rekonstrukce) rozhodla podporovat sociální projekty v Nizozemí, jinde v Evropě, také u nás i po celém světě.

Povzbuzeni tímto duchem solidarity, odpovídajíce na naléhavou potřebu rozvoje zodpovědného občanského jednání také v naší zemi, rozhodli se zakladatelé Nadace Divoké husy soustředit iniciativu k podpoře nejrozmanitějších aktivit v sociální, charitativní a zdravotní oblasti v naší zemi a povzbuzovat odvahu a vůli k pomoci i mimo domácí území.

Úmysl Nadace Divoké husy ovšem přesahuje pouhé shromažďování a přerozdělování finančních prostředků. Podporou rozmanitých projektů chce také informovat širokou veřejnost o vynalézavosti občanů v různých sdruženích, kteří se s odvahou a tvořivostí pouštějí do řešení naléhavých problémů ve svém okolí. Nadace chce ovlivňovat veřejnost tak, aby se i v naší zemi soustavně rozvíjelo vědomí sounáležitosti s těmi, kdo potřebují povzbudit a aby tu zdomácněla ochota podílet se na tvorbě nového světového étosu.“

Děkuji všem, kteří převzali štafetu po nás, zakladatelích, a Divokým husám přeji mnoho příznivců, štědrých dárců a dobré projekty k prospěchu těm nejpotřebnějším.

Eva Grollová

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing