Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Nadace Divoké husy pomáhá už 20 let

03. 04. 2017

Jak to všechno začalo vzpomíná jedna ze čtyř zakladatelů paní Eva Grollová.

Tři zakladatelé na fotografii: Maarten de Vries - druhý vlevo, Peter Morée - poslední na levé straně stolu, Eva Grollová - na konci po pravé straně stolu.

 

Je to už dvacet let, kdy vznikla myšlenka založit Nadaci Divoké husy v České republice. Maarten de Vries, tehdejší ředitel Wilde Ganzen, přišel s nabídkou, abychom stejný koncept, na kterém stojí jejich práce v Nizozemí, použili u nás. Oslovil několik lidí, které znal z předchozích cest ještě do totalitního Československa, ale nenašel nikoho, kdo by měl odvahu a chuť se pro tuto věc nasadit. Tehdy jsem o Maartenově zklamání řekla Jiřímu Štorkovi. Jiří byl farář, který citlivě vnímal potřeby lidí na okraji společnosti a ve své práci i svými postoji vynalézavě hledal možnosti, jak pomáhat. Viděl také potřebu, aby si společnost zvykla na nová témata a mobilizovala se k pomoci.  Okamžitě tehdy reagoval: „To přece nemůžeme odmítnout, vždyť tohle tady potřebujeme. Pojď, jdeme do toho.“  Přemostění mezi holandskou a českou realitou výborně zvládal Peter Morée, který k nám původně přišel studovat, ale později zde našel své profesní uplatnění i svůj domov.  A tak se stalo, že jsme byli čtyři zakladatelé – Maarten, Jiří, Peter a já.

O něco později jsme se snažili zformulovat do preambule prvního statutu to, o co nám šlo. Snad nevadí, že cituji doslovně ten téměř dvacet let starý text. A možná je dobré si uvědomit, co z toho stále platí.

„Nadace Divoké husy navazuje na činnost nizozemské nadace Wilde Ganzen, která se od roku 1957 (po kratičkém období evropské poválečné rekonstrukce) rozhodla podporovat sociální projekty v Nizozemí, jinde v Evropě, také u nás i po celém světě.

Povzbuzeni tímto duchem solidarity, odpovídajíce na naléhavou potřebu rozvoje zodpovědného občanského jednání také v naší zemi, rozhodli se zakladatelé Nadace Divoké husy soustředit iniciativu k podpoře nejrozmanitějších aktivit v sociální, charitativní a zdravotní oblasti v naší zemi a povzbuzovat odvahu a vůli k pomoci i mimo domácí území.

Úmysl Nadace Divoké husy ovšem přesahuje pouhé shromažďování a přerozdělování finančních prostředků. Podporou rozmanitých projektů chce také informovat širokou veřejnost o vynalézavosti občanů v různých sdruženích, kteří se s odvahou a tvořivostí pouštějí do řešení naléhavých problémů ve svém okolí. Nadace chce ovlivňovat veřejnost tak, aby se i v naší zemi soustavně rozvíjelo vědomí sounáležitosti s těmi, kdo potřebují povzbudit a aby tu zdomácněla ochota podílet se na tvorbě nového světového étosu.“

Děkuji všem, kteří převzali štafetu po nás, zakladatelích, a Divokým husám přeji mnoho příznivců, štědrých dárců a dobré projekty k prospěchu těm nejpotřebnějším.

Eva Grollová