LISTOPAD - Finance na školení odborných pracovníků na Model CARe - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.

Organizace, která podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

FOKUS vznikl z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí. Je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Podporují osoby s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života a vytvářejí příležitosti pro jejich uplatnění ve společnosti. Dlouhodobě prosazují moderní, zejména mimonemocniční formy péče o duševní zdraví. Realizují kampaně zaměřené na snižování předsudků veřejnosti vůči tématům spojených s duševním zdravím. V současnosti poskytují odbornou podporu a pomoc přes 400 klientům ve věku 12+. Služba Komunitní tým (sociální rehabilitace) je terénní podpora klientů, kteří žijí v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V obou městech provozují také Sociálně terapeutickou dílnu a mají dva objekty chráněného bydlení.

LISTOPAD - Finance na školení odborných pracovníků na Model CARe - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.

Využití grantu:

Získané finanční prostředky využijí na odborné školení zaměstnanců, kteří přímo pracují s klienty. Konkrétně se jedná o školení na Model CARe – komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci. Specifickým přínosem kurzu je získání dovedností zaměřených na uplatňování principů zplnomocňování a na posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich okolí. Mají předjednané zvýhodněné podmínky při realizaci 50 výukových hodin přímo v jejich organizaci pro 20 pracovníků.

Příběh klienta Petra (34 let):

Jmenuji se Petr, je mi 34 let a léčím se s paranoidní schizofrenií. S touto diagnózou jsem se poprvé setkal v mládí v době, kdy jsem měl problémy s alkoholem. Rozešel jsem se ve zlém s rodinou, žil jsem na ulici a v azylovém domě. Aktuálně mě naplňuje hlavně moje práce, snažím se žít normální život. Pracuji v chráněné dílně a k tomu několikrát týdně chodím na brigádu. Již téměř dva roky se mi daří fungovat v běžném životě. V tom mi nejvíce pomáhají pracovníci FOKUSu, kam stále ve svém volnu docházím. Hlasy a vidiny mne provází stále, ale věřím, že se jednou uzdravím. O své nemoci jsem poprvé veřejně promluviL při rozhovoru pro časopis BARBAR. Tím, že nebudu mlčet, snad veřejnost pochopí, že lidé s duševním onemocněním zvládají i přes všechny problémy žít jako ostatní.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 563.

Více informací o FOKUSU České Budějovice, z.ú. najdete zde: https://www.fokus-cb.cz

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing