LISTOPAD - Finance na realizaci aktivit a výletů v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA pro mladé lidi s handicapem - Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Organizace, která pomáhá rodinám, dětem a mladým lidem se zdravotním postižením.

Finance na realizaci aktivit a výletů v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA pro mladé lidi s handicapem.

 

Poslání organizace:

Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v současné době nabízí aktivity i služby v rámci celého Moravskoslezského kraje. Středisko RODINA nabízí podporu fungování rodiny a manželství a doprovází náhradní rodiče, pěstouny a děti v pěstounské péči. Středisko VÝZVA poskytuje čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující osoby. Služba BRÁNA organizuje sociálně-aktivizační programy pro mladé lidi se zdravotním postižením od 12 do 35 let. Prostřednictvím setkávání jim služba pomáhá proplout „bránou“ do dospělosti a osamostatnit se v životě.

LISTOPAD - Finance na realizaci aktivit a výletů v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA pro mladé lidi s handicapem - Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Využití našeho grantu:

Výtěžek z benefiční akce využijí na realizaci aktivit a výletů pro jejich uživatele v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA, která je součástí střediska. Tyto aktivity a výlety jsou pro mladé lidi se zdravotním postižením velmi důležité a prospěšné. Mají společné přátelé a zážitky, sdružují se, učí se různým dovednostem a postupně se díky službě mohou v životě osamostatnit.

 

Benefiční akce:

Benefiční akce se zábavným programem „Světlo mladým s handicapem“ proběhne 20. 11. 2021 od 11 do 18 hodin v Obchodním centru Forum Nová Karolina v Ostravě.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 591.

Více informací o Centru pro rodinu a sociální péči z.s. najdete tady: www.prorodiny.cz

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing