LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Využití grantu:

Grant přispěje na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - pro odlehčovací službu (didaktické hry a hračky), na vybavení rehabilitace (zdvižný pás k přístroji Balance trainer) a na herní prvky do zahrady denního centra.

Benefiční akce:

XIV. Benefiční ples pro širokou veřejnost je naplánován na 21. 11. 2020 od 20.00 v Kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Benefice kvůli aktuálním opatřením proti Covid – 19 neproběhne.

Jednoduchý příběh klienta organizace:

Jedním z klientů Cesty životem bez bariér je Lucinka. Milá a velmi chytrá holčička, která je pořád veselá. Ve vodě jí to moc baví. Nemůže mluvit a jejím jediným komunikačním nástrojem je počítač. Ten, ale neovládá rukama tak, jako běžný uživatel, ale očima. Proč? Lucinka prodělala dětskou mozkovou obrnu a její tělo trpí mimovolnými pohyby, které ji neumožňují psát nebo používat myš. Také je na vozíku a hůře vidí. Bez pomoci druhých, moderních technologií a bez pravidelných rehabilitací, cvičení a lázní, kam jezdí dvakrát ročně, by se její život neobešel. Lucinka chodí nejen na plavání, ale účastní se téměř všech našich aktivit.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 564.

Více informací o Cestě životem bez bariér, z.s. najdete tady: http://www.cestazivotembb.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing