LEDEN - Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice - OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Organizace, díky které budou mít terminálně nemocní pacienti lepší závěr života.

Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice.

 

Poslání organizace:

Oblastní charita Hradec Králové poskytuje Charitní pečovatelskou službu, Charitní ošetřovatelskou službu, jejíž součástí je Domácí hospicová péče, dále také středisko sociálních služeb pro lidi bez domova  Dům Matky Terezy, Domov pro matky s dětmi, Poradnu pro lidi v tísni, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Středisko rané péče Sluníčko. Charita se v souvislosti s péčí o terminálně nemocné pacienty v průběhu let posunula o další významný krok. Záměrem je vybudovat nové, komplexní centrum - lůžkový hospic, který přispěje k řešení absence pobytové formy hospicové péče v jejich regionu. V současné době probíhá aktivní příprava projektu k územnímu řízení.

LEDEN - Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice - OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Využití našeho grantu:

Výtěžek z benefiční akce a náš grant využijí na projektovou dokumentaci výstavby hospice. Absolvovali již první fázi projektové přípravy, kdy mají vydané pravomocné územní rozhodnuti pro stavbu s názvem Lůžkový hospic pro Hradecko“. V druhé fázi bude zadána Dokumentace pro povolení stavby včetně autorského dohledu. Pro tuto část potřebují celkem 3,6 milionů korun.

 

Benefiční akce:

Benefiční představení Studia Dva pro Oblastní charitu Hradec Králové proběhne ve druhé polovině ledna v Klicperově divadle v Hradci Králové. Termín bude nejspíše odložen na březen tohoto roku.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 596.

Více o Oblastní charitě Hradec Králové najdete tady: https://www.charitahk.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing