LEDEN - FINANCE NA NÁKUP MATERIÁLU PRO PROVOZ PAPÍRENSKÉ A UMĚLECKÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY - LEMNISKÁTA - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

Organizace, která poskytuje pracovní příležitosti dospělým osobám s fyzickým, mentálním a psychickým postižením a lidem se změněnou pracovní schopností, kteří mají jinak jen malou naději najít si zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Základní myšlenkou chráněného pracoviště a cílem organizace Lemniskáta je umožnění a zachování pracovních příležitostí osobám s postižením v chráněném, ale přitom tvůrčím, vřelém a vnitřně svobodném prostoru. V současnosti provozují Výrobní dílnu, kde zaměstnanci s pomocí asistentů vyrábějí školní sešity pro waldorfské školy a Uměleckou dílnu, která se specializuje na vývoj designu, kreativní tvorbu a realizaci nových vzorů. Také vedou Program exkurzí pro školy „Boříme bariéry“, který zprostředkovává školákům ruční výrobu sešitů za asistence jejich klientů. Pravidelně pořádají i workshopy pro veřejnost a v neposlední řadě spolupracují se Zdravotním klaunem, pro kterého vyrábí notýsky a skicáky, aby jimi mohli potěšit malé pacienty v nemocnicích.

LEDEN - FINANCE NA NÁKUP MATERIÁLU PRO PROVOZ PAPÍRENSKÉ A UMĚLECKÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY - LEMNISKÁTA - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

Využití grantu:

Finanční prostředky budou použity na částečné pokrytí nákupu materiálu pro provoz pracoviště – pro udržení a případné rozšíření výrobního programu papírenské a umělecké dílny a tím celkové fungování chráněného pracoviště.

Jednoduchý příběh organizace:

Pavlík pracuje v naší dílně už několik let – vždy spolehlivý, tichý, vlídný, pracovitý. Bylo mu pět let, když ho srazilo auto. Dnes Pavlík napadá na pravou nohu, ani pravá ruka ho moc neposlouchá. I tak se dokázal vyučit knihařem a po práci v dílně doma tvoří kroniky. Napadlo nás Pavlíkovu domácí aktivitu zúročit, a tak jsme kroniky v dílně ozdobili mandalou a nabízíme je k prodeji spolu s ostatními produkty. K radosti z práce tak přibyl Pavlíkovi i pocit, že se jeho kroniky někomu líbí.

„Dělat kroniky mě baví, neumím si bez toho život představit.“

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 569.

Více informací o Lemniskátě - život bez bariér, o.p.s. se dozvíte tady: http://www.lemniskata.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing