LEDEN 2023 - FINANCE NA vybavení a pomůcky pro hospic - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Organizace, která pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám.

Finance na vybavení a pomůcky pro hospic.

LEDEN 2023 - FINANCE NA vybavení a pomůcky pro hospic - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Poslání organizace:

Hospic sv. Jana N. Neumanna je nestátní neziskovou organizací, jež v historickém jádru města Prachatice provozuje dvě pobytová zařízení – stejnojmenný lůžkový Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov Matky Vojtěchy pro lidi trpící těžkou demencí, většinou Alzheimerovou nemocí. Hospic také pečuje o pacienty v rámci terénní domácí hospicové péče, kterou poskytují Domácí hospice sv. Jakuba  v Prachaticích, sv. Veroniky v Českých Budějovicích, sv. Markéty ve Strakonicích a sv. Víta v Českém Krumlově. Dále poskytují také odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

                                        

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na nákup povlečení, nádobí vhodné pro osoby s demencí, případně na televizi na infekční pokoj.

 

Benefiční akce:

Vzhledem k tomu, že nám na leden 2023 nepřišla žádná žádost, vybrali jsme prachatický hospic z žádostí na prosinec. Benefice tedy proběhla v prosinci 2022.

 

„Hospic je až do poslední chvíle o životě. A ten může být delší a hezčí, než čekáte.“ Cicely  Saunders – motto Hospice sv. Jana N. Neumanna

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 621.

Více o Hospicu sv. Jana N. Neumanna najdete na: www.hospicpt.cz

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing