LEDEN 2022 - Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta - Farní charita Jindřichův Hradec

Organizace, která podává pomocnou ruku sociálně vyloučeným.

Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta. 

Poslání organizace:

Farní charita Jindřichův Hradec je stabilní organizace působící na území Jindřichova Hradce a v obcích k němu přilehlých. Nabízí pomocnou ruku rodinám s dětmi a jednotlivcům sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým. Jejich služby na sebe navazují a vytváří tzv. Charitní záchrannou síť, která poskytuje komplexní pomoc lidem v nouzi. Klienti Noclehárny často využívají pomoc Poradny pro lidi v nouzi s dluhy, s bydlením, hledáním práce nebo žádají o materiální pomoc z Výdejny Samaritán. Dále provozují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kterým je také nabízeno vzdělávání zábavnou formou prostřednictvím projektu Neformálního vzdělávání.  Permanentně usilují nejen o zlepšování kvality služeb, ale reagují na potřeby v dané lokalitě rozšiřováním služeb. Jejich nejnovějším úspěchem je otevření Noclehárny pro ženy, jelikož zatím poskytovali Noclehárnu primárně pro muže.

LEDEN 2022 - Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta - Farní charita Jindřichův Hradec

Využití našeho grantu:

Grant bude využit na rozvoj sociálních služeb - konkrétně na rozvoj odborného sociálního poradenství, na rostoucí náklady na terénní formu NZDM, na noclehárnu pro ženy a nákup automobilu pro terénní práci s rodinami a dětmi.

 

Benefiční akce:

Tříkrálový rodinný ples proběhne 14. 1. 2022 od 19:00 v KD Střelnice v Jindřichově Hradci.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 595.

Více o Farní charitě Jindřichův Hradec najdete tady: https://jindrichuvhradec.charita.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing