LEDEN 2021 - Finance na polohovací postel s antidekubitní matrací a další kompenzační pomůcky - FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

Organizace, která podporuje osamělé lidi a vytváří pro ně bezpečný prostor, kde se mohou setkávat a trávit spolu volný čas.

Farní charita působí v Kamenici nad Lipou už od roku 1992. Její hlavní činností je terénní pečovatelská služba, při které pomáhají seniorům a zdravotně hendikepovaným lidem zůstat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí. Velmi důležitá je pro ně tedy půjčovna kompenzačních pomůcek. Zároveň provozují Klub seniorů, do něhož dochází pravidelně každé pondělí 10-15 seniorů, kterým charita připravuje program a také nabízejí oblíbenou službu senior taxi.

LEDEN 2021 - Finance na polohovací postel s antidekubitní matrací a další kompenzační pomůcky - FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

Dále provozují dobročinný ochůdek Dobromysl, kde zaměstnávají osoby se zdravotním hendikepem a pravidelně se zapojují do potravinové sbírky, Tříkrálové sbírky a jiných místních akcí, z jejichž výtěžků podporují osoby v tíživých životních situacích.

Využití grantu:

Finance využijí na nákup kompenzačních pomůcek, zejména polohovací postele s antidekubitní matrací, podložky proti vzniku proleženin a WC židle. Postel velmi napomáhá při poskytované péči a společně s antidekubitními pomůckami předchází vzniku proleženin. Tyto pomůcky jsou z nabídky kompenzačních pomůcek nejčastěji využívané a můžou prodloužit dobu pobytu v domácím prostředí.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 568.

Více informací o Farní charitě Kamenice nad Lipou najdete tady: www.kamenice.charita.cz

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing