KVĚTEN - Finance na terapeutický koutek - NADĚJE Zlín

Organizace, která pomáhá všem potřebným lidem.

Finance na terapeutický koutek.

KVĚTEN - Finance na terapeutický koutek - NADĚJE Zlín

Poslání organizace:

Zlínská pobočka NADĚJE podporuje lidi s mentálním postižením v dosahování samostatnosti a soběstačnosti ve všech oblastech běžného života díky sociálně terapeutickým dílnám, sociální rehabilitaci a chráněnému bydlení. Také provozují denní stacionář pro lidi s demencí a dále pomáhají lidem s Alzheimerovou nemocí a ohroženým dětem a mládeži.

                                                                                                                        

Využití našeho grantu:

Výtěžek a grant Nadace Divoké husy bude použit na vybudování terapeutického koutku pro klienty na zahradě u Domu pokojného stáří.

                                                                                  

Benefiční akce:

Kabelkový veletrh NADĚJE Zlín – pomoc, co se nosí proběhne 15. 5. 2023 od 13 do 18 hodin v Městském divadle ve Zlíně. Akci předchází sběr kabelek a následně jejich ocenění. Po dobu konání akce bude možnost finančně podpořit organizaci NADĚJE a to prostřednictvím zakoupení nabízených kabelek a doplňkového zboží. Také bude připraven stánek s výrobky Sociálně terapeutických dílen či možnost zakoupení dortíku či kávy, kterou připraví klienti za dohledu sociálního pracovníka.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 627.

Více o NADĚJI Zlín najdete na: https://www.nadeje.cz/zlin

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing