KVĚTEN - Finance na revitalizaci dvou učeben ve středisku - Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice

Organizace, která nabízí volnočasové aktivity dětem a mladým lidem.

Finance na revitalizaci dvou učeben ve středisku.

KVĚTEN - Finance na revitalizaci dvou učeben ve středisku - Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice

Poslání organizace:

Během více než třiceti let jejich působení se stali veřejně známou a uznávanou organizací a vybudovali si důvěru místní komunity, v níž rozvíjí toleranci a porozumění mezi sousedy z různých sociokulturních prostředí. Nabízí volnočasové aktivity dětem a mladým lidem, které vychovávají, vzdělávají a pomáhají jim v obtížných životních situacích. Poskytují jim bezpečné, podnětné a moderní prostředí s harmonickou a rodinnou atmosférou, kam každý rád přichází. Mezi hlavní pilíře jejich činnosti patří pedagogické a volnočasové programy pro děti a mládež v rámci Otevřených klubů, zájmové kroužky, pobytové i příměstské tábory a práce s dobrovolníky. Provozují také sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Skrze programy Otevřených klubů umožňují mladým lidem smysluplně trávit volný čas v bezpečném prostředí a pod vedením zkušených pedagogů. Realizují pro ně programy Doučování, Oratoř (otevřená herna), Tancování a předškolní klubík Mája.

V rámci sociální služby mohou mladí lidé navštěvovat kluby či využívat individuální i skupinové konzultační hodiny. Sociální pracovníci jsou mladým lidem k dispozici nejen formou ambulantní, ale vydávají se za potřebnými mladými lidmi i do terénu.

 

 

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na revitalizaci dvou učeben v prostorách na adrese Emy Destinové 1. Současný stav těchto místností je již nevyhovující a nedovoluje jim je naplno využívat.

 

Benefiční akce:

Benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice proběhne 6. 5. 2024 od 19 hodin v Kostel sv. Vojtěcha. Vystoupí Spirituál Kvartet a v několika písních ho doprovodí také dětský sbor ZUŠ Vojtěch.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 654.

Více o Salesiánském středisku mládeže - domu dětí a mládeže České Budějovice najdete na: https://www.sasmcb.cz/

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

 QR 1654 

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing