KVĚTEN - finance na opravu školní budovy a vybavení tříd - Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Škola Svítání vznikla z iniciativy rodičů hendikepovaných dětí. Je určena žákům s různým stupněm mentálního postižení. Také je určena žákům, u nichž se vyskytuje další postižení tělesné – od lehčích poruch motoriky až po úplnou imobilitu, smyslové vady - zraku, sluchu, poruchy autistického spektra, narušení komunikační schopnosti apod. O žáky ve škole pečují učitelé - speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti, odborní lékaři, fyzioterapeuti, psycholog a další specialisté. Provozují svozovou dopravu, nabízí stravování přímo ve škole. Dále zajišťují činnost zájmových kroužků – taneční, stepařský. Připravují akce v průběhu celého roku: besídky, tradiční velikonoční a vánoční jarmarky, karnevaly, sportovní akce, prázdninové družiny, letní tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě, výlety, návštěvy kin a divadel. Cílem školy je poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči a připravit je na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

KVĚTEN - finance na opravu školní budovy a vybavení tříd - Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Využití našeho grantu:

Hlavním cílem pro nastávající období a tedy i účel využití grantu je oprava školní budovy. Chtějí vybudovat příjemné prostředí nejen pro výuku, nácvik dílenských prací, ale i prostor pro relaxaci, regeneraci a individuální terapie. Využít zrekonstruované prostory také pro setkávání osob s postižením a většinové společnosti.

Benefiční akce:

Charitativní golfový turnaj - 15.5.2021 od 9:00 do 17:00

Golfový turnaj se uskuteční v malebném údolí řeky Chrudimky v obci Svobodné Hamry. Cílem je hravou formou propojit svět zdravých a hendikepovaných. Na programu bude golfový turnaj hráčů, exhibiční utkání dětí ze školy Svítání a VIP hostů. Součástí programu bude vystoupení dětí, prodej výrobků, her o ceny a dražba. Jedná se o jedinečnou příležitost, kdy se u skvělého sportovního zážitku potkávají naši žáci a klienti, jejich rodiče a sourozenci a ostatní návštěvníci se zkušenými golfisty. Vedle charitativního přínosu má tato akce také důležitý integrační význam.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 575.

Více informací o Základní a praktické škole SVÍTÁNÍ najdete tady: http://svitani.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing