KVĚTEN - Finance na nákup léků a zdravotnického materiálu - TŘI, z.ú., Hospic Dobrého pastýře

Organizace, která poskytuje péči v doprovázení klientů a jejich rodin.

Finance na nákup léků a zdravotnického materiálu.

KVĚTEN - Finance na nákup léků a zdravotnického materiálu - TŘI, z.ú., Hospic Dobrého pastýře

Poslání organizace:

TŘI, z.ú. poskytuje hospicovou a paliativní péči v rámci lůžkového Hospice Dobrého Pastýře a také v domácím prostředí klientů. Multidisciplinární tým společně usiluje o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících umírání a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Dalším cílem je podpora a doprovázení rodinných příslušníků umírajícího tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí.  V neposlední řadě poskytují širokou paletu sociálních služeb.

 Využití našeho grantu:

Náš grant bude využit na nákup léků a zdravotnického materiálu pro klienty.

 Benefiční akce:

Benefiční festival DOBROBRANÍ proběhne 28.5. od 14 do 21 hodin v Ústřední městské knihovně v Praze. Na programu kromě Velkého bazaru dobrých knih bude také workshop s besedou a projekce filmu. Na závěr zahraje Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

PŘÍBĚH KLIENTA HOSPICE

BUDU JI MÍT V SRDCI I HLAVĚ DO MÉHO POSLEDNÍHO DECHU

"Pro jediného syna je vždy těžké volit mezi sobectvím (mít tu svoji skvělou mámu za každou cenu) a svobodou (nechat její krásnou duši v zuboženém těle odejít). Láska je však jen to druhé a mamka mne o to minulý týden požádala. Respektoval jsem to a včera odpoledne jsem jí vše řekl a popřál jí šťastnou cestu. Bylo mi útěchou, že jsem dnes v její posmrtné tváři zahlédl smíření. Bylo to její vysvobození z utrpení. Budu ji mít v srdci i hlavě do mého posledního dechu, ale budu si pamatovat Mirku živou, sarkasticky vtipnou, akční a nesmírně obětavou a oddanou své rodině. Zároveň jsem šťastný, že mamka měla kolem sebe takový poklad sestřiček a ošetřovatelek, které jí byly skutečnými sestrami při jejích 300 dnech v hospici. Byl jsem klidný, že o mamku bylo skvěle postaráno. Sám bych to tak nesvedl.

Přestože se do hospice chodí završit lidské žití, u vás je vlídno a čas tam běží pozvolněji. Jste speciální a tu výjimečnost děláte právě vy, kteří tvoříte doprovod a péči vašich křehkých, z nichž mnozí byli kdysi tak silní.

Děkuji za Mirku, za péči a bezpečí, jíž se jí dostalo, ale i za sebe, že jsem mohl maminku doprovázet v téměř domácím prostředí a také za prožitek vědomí pokory před smrtelností milovaného lidského života.

Děkuji ze srdce za vše!

V hluboké úctě, M.D."

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 603.

Více o Hospicu Dobrého pastýře najdete tady: https://hospic-cercany.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing