KRÁSNÝ NOVÝ ROK a VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Bez Vás by to nešlo! Děkujeme za Vaši přízeň a ochotu pomáhat těm, co to potřebují.

KRÁSNÝ NOVÝ ROK a VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

I tento rok jsme díky Vám každý měsíc podpořili minimálně dva neziskové projekty na mnoha místech České republiky. Pomáhali jsme seniorům, dětem, nemocným, znevýhodněným lidem i sociálně slabším rodinám. Grant jsme poskytli 30 organizacím a podpořili tak tisíce lidí.

Děkujeme, že Vám lidské osudy nejsou lhostejné. Děkujeme za Vaši štědrost, důvěru a ochotu pomáhat spolu s námi!

Jen to nejlepší do Nového roku, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám ze srdce přejí Divoké husy!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing