GIVING TUESDAY / DAROVACÍ ÚTERÝ – DARY MOHOU BÝT DAŇOVĚ VÝHODNÉ – GABRIELA HOPPE

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Koná se vždy první úterý po Dni díkůvzdání. „Darovací úterý” letos připadá na 1. prosince 2020. V tento den se celý svět spojí, aby inspiroval k solidaritě a dárcovství.

 

GIVING TUESDAY / DAROVACÍ ÚTERÝ – DARY MOHOU BÝT DAŇOVĚ VÝHODNÉ – GABRIELA HOPPE

Giving Tuesday se po celém světě koná již od roku 2012. V Česku od roku 2016 pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti. Během chvíle se Giving Tuesday stalo globálním dárcovským hnutím, které je poháněno jednotlivci, rodinami, neziskovými organizacemi, firmami a komunitami po celém světě. Miliony lidí se na Giving Tuesday vždy spojí, aby podpořili aktivity, kterým věří, a společenství, ve kterých žijí. Za čtyři roky se v rámci Giving Tuesday v Česku podařilo na charitativní účely vybrat více než 111 milionů korun, darovat desítky tun oblečení a potravin lidem v nouzi, a hlavně vykonat bezpočet dobrých skutků.

My jsme si pro Vás připravili zajímavý článek od naší členky správní rady Mgr. Ing. Gabriely Hoppe, který upozorňuje na to, že pro dárce je daňově výhodné poskytovat dary neziskovým organizacím.

Darování může být výhodné - Mgr. Ing. Gabriela Hoppe, daňový poradce

Poskytnutí peněžního i nepeněžního daru na dobrou věc je velice záslužná věc. Dárci však často zapomenou, že správně poskytnutý dar může snížit jejich daně. Pro fyzické osoby platí, že si mohou odečíst od základu daně hodnotu darů poskytnutých v daném kalendářním roce. Dar musí být poskytnut na v zákoně vyjmenovaný účel (definovaný značně široce, např. na ochranu zvířat, na vzdělání, školství, kulturu, na účely sociální, humanitární, charitativní, zdravotnické, ekologické, tělovýchovné, sportovní a v neposlední řadě poskytnuté registrovaným církvím). Valná většina nestátních neziskových organizací tak tuto podmínku splňuje. Dárce musí poskytnout dary v úhrnné hodnotě alespoň 1.000 Kč nebo 2 % základu daně za kalendářní rok (stačí splnit jednu z těchto podmínek). Z druhé strany je horní hranice omezena 15 % základu daně. Ke svému daňovému přiznání musí dárce přiložit originál potvrzení o přijetí daru nestátní neziskovou organizací. Pro právnické osoby platí obdobné podmínky, minimální výše každého jednotlivého daru je však 2.000 Kč, horní hranice je 10 % základu daně. Lze poskytovat i nepeněžní dary, některé z nich mají zákonem dané ocenění (např. daňová zůstatková cena u odepisovaného majetku). Pozor na daňové optimalizace, za prvé darem není poskytnutí protiplnění (např. dar s podmínkou vystavení loga), za druhé se za zneužití práva považuje darování, kdy prospěch z daru má rodinný příslušník, i když všechny ostatní podmínky jsou splněny.

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing