DUBEN - zakoupení speciálních pomůcek pro děti - KAŇKA O.P.S.

Organizace, která propojuje svět dětí s postižením se zdravými dětmi od nejútlejšího věku.

Hlavním posláním společnosti Kaňka o.p.s. je propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní docházkou. Zároveň se snaží o integraci dětí s postiženími se zdravými od nejútlejšího věku. V současné době Kaňka poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělání, péče o dítě předškolního a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby. Děti s mentálním, fyzickým či smyslovým postižením mohou z Rané péče přejít do jejich Mateřské a Základní školy, případně Denního stacionáře. V rámci konzultací, poradenství a psychologické poradny pracují intenzivně i s celou rodinou, aby zvládla náročné období a mohla poskytnout dítěti zázemí pro práci při zlepšování jeho zdravotního stavu.

DUBEN - zakoupení speciálních pomůcek pro děti - KAŇKA O.P.S.

Využití grantu:

Finance využijí na zakoupení pomůcek, konkrétně speciální sedačky, sady speciálních molitanových prvků a komunikátoru/ů do terapií.

Benefiční akce:

Organizaci Kaňka jsme vybrali z loňských žádostí, protože nám na duben nepřišla žádná žádost. Jedná se tedy o mimořádnou podporu a benefiční akce neproběhne.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 573.

Více informací o Kaňka o.p.s. se dozvíte tady: https://www.kanka.info/

DĚKUJEME ZA VAŠÍ ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing