DUBEN - Finance na psychoterapie pro lidi s roztroušenou sklerózou - Nadační fond IMPULS

Organizace, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou.

Finance na psychoterapie pro lidi s roztroušenou sklerózou.

DUBEN - Finance na psychoterapie pro lidi s roztroušenou sklerózou - Nadační fond IMPULS

Poslání organizace:

Nadační fond IMPULS (NFI) je nezávislá nestátní nezisková organizace. Vznikla 6. dubna 2000 jako první neziskový subjekt, který se zaměřil na pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Nadační fond financuje projekty v oblasti výzkumu, vědy a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Pomoc nadačního fondu je dlouhodobá, financované projekty přináší trvalou hodnotu. Největší důraz klade na transparentní využití svěřených prostředků a jejich přínos pro co nejvyšší počet pacientů. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Spolupracuje se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP a řadou uznávaných odborníků a lékařů. Je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a držitelem Známky kvality Fóra dárců.

 

Využití našeho grantu:

Finance budou použity formou nadačních příspěvků na úhradu psychoterapie pro lidi s roztroušenou sklerózou. Člověk po sdělení diagnózy prožívá obrovský šok, bolest, strach z budoucnosti a ze zajištění rodiny, zármutek nad ztracenými možnostmi, pocity viny a smutku a jeho zdravotní stav se ještě zhorší nejen psychicky, ale i fyzicky, proto potřebuje terapeutickou pomoc.

 

Benefiční akce:

19. benefiční koncert Nadačního fondu IMPULS proběhne 11. 4. 2024 od 19:30 v pražské Betlémské kapli. Na koncert zve první dáma české violy Kristina Fialová spolu s Petrem Nouzovským a souborem Barocco sempre giovane. Kristina Fialová i Petr Nouzovský vystoupí bez nároku na honorář.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 653.

Více o Nadačním fondu IMPULS najdete na:http://www.nfimpuls.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠI ŠTĚDROST!

 QR 653.PNG 

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing