ČERVENEC - PODPORA SOCIÁLNĚ SLABÝM RODINÁM PŘI NÁKUPU ŠKOLNÍCH POMŮCEK - CHARITA JABLUNKOV

Organizace, která pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin koupit vybavení na začátek školního roku.

Finance na nákup školních pomůcek a potřebného vybavení pro klidný a bezstresový vstup do nového školního roku.

Charita Jablunkov se snaží reagovat na problém, který vyvstal na tamějších základních školách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují proto, aby mohli nakoupit potřebné vybavení svým dětem na začátek školního roku. Děti z rodin, které nenakoupí tyto pomůcky, se posléze stávají terčem posměchu a šikany ve školách. Rodin neustálé přibývá, a proto charita hledá způsob jak těmto situacím každý rok předejít. Zároveň pomáhá všem potřebným a lidem v nouzi pomocí svých služeb. Každý je pro ně stejně důležitý. Jejich mottem je citát od sv. Matky Terezy: „Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“

ČERVENEC - PODPORA SOCIÁLNĚ SLABÝM RODINÁM PŘI NÁKUPU ŠKOLNÍCH POMŮCEK - CHARITA JABLUNKOV

Využití našeho grantu:

Grant bude použit na nákup školních pomůcek dětem ze sociálně slabých rodin.

 

Benefiční akce:

Benefiční závod s názvem S koloběžkou pro Charitu měl proběhnout 11.7.2021 v rámci Jablunkovského jarmarku, jako každý rok. Vzhledem k tomu, že město Jablunkov jarmark pro tentokrát zrušilo a v sousedních obcích se akce také nedá uspořádat, byla Charita nucena tradiční benefiční akci zrušit.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 579.

Více informací o Charitě Jablunkov najdete tady: https://jablunkov.charita.cz/

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing