ČERVENEC – NÁKUP ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN – CHARITA JABLUNKOV

Charita Jablunkov byla založena 1. 1. 2001 s cílem pomoci lidem v nouzi. Na založení se podíleli dobrovolníci, kteří chtěli pomáhat druhým. Jako motto charity byl vybrán citát sv. Matky Terezy: „Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ Charita své služby poskytuje v duchu milosrdné lásky ke konkrétnímu člověku. Láska k bližnímu je hnací silou jejich pracovníků i dobrovolníků až do dnešního dne.

ČERVENEC – NÁKUP ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN – CHARITA JABLUNKOV

Klienty centra jsou rodiny s dětmi, lidé bez domova, zadlužení, lidé po výkonu trestu a jiní potřební. Součástí Charity Jablunkov je Denní stacionář sv. Josefa pro lidi s mentálním postižením, někdy v kombinaci se zrakovým, sluchovým a jiným tělesným postižením. Další službou je Charitní pečovatelská služba, která pomáhá seniorům závislým na pomoci druhé osoby. Cílem je umožnit starým lidem co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Velmi důležité je i Centrum pomoci sv. Rafaela, které poskytuje pomoc všem bez rozdílů, kdo se ocitli v obtížné životní situaci.  V Charitě Jablunkov také funguje jednou týdně bezplatná právní poradna a charitní služby pro domácnost, které doplňují sociální služby např: rozvoz obědů seniorům, praní, běžné úklidy, sekání zahrady nebo provádění nákupů. V prostorách centra se mimo jiné nachází charitní šatník, sklad potravinové a materiální pomoci a půjčovna kompenzačních pomůcek.

Získané prostředky a dar nadace budou použity na nákup školních pomůcek dětem ze sociálně slabých rodin. Charita se tak snaží reagovat na problém, který vyvstal na tamějších základních školách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují proto, aby mohli nakoupit potřebné vybavení svým dětem na začátek školního roku. Děti z rodin, které nenakoupí tyto pomůcky, se posléze stávají terčem posměchu a šikany ve školách. Rodin neustálé přibývá, a proto charita hledá způsob jak vybranou částku navýšit. V minulém roce takto pomohli 23 rodinám prožít klidný a bezstresový vstup do nového školního roku. Jednotlivé rodiny jsou vybírány ve spolupráci se základními školami, odborem sociálních věcí a úřadem práce. Poté je vytvořen seznam věcí, které si rodina zvládne přichystat a nakoupit sama a seznam věcí, se kterými potřebují pomoct. 

 

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 556.

 

Více o Charitě Jablunkov najdete tady: www.jablunkov.charita.cz

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.