ČERVENEC - Finance na osobní automobil - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

Organizace, která poskytuje sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci.

Finance na osobní automobil.

ČERVENEC - Finance na osobní automobil - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

Poslání organizace:

Centrum pro zdravotně postižené poskytuje registrované terénní i ambulantní sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci. Na pobočce v České Lípě pracuje 21 pracovníků, kteří na území celého Českolipska a Novoborska zajišťují služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu osobám od 3 let věku se zdravotním postižením, lidem s chronickým onemocněním a seniorům, kteří chtějí i přes svou sníženou soběstačnost zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Pomocí jejich služeb mohou klienti žít plnohodnotný život dle svých zvyklostí a přání.

 

 

Využití našeho grantu:

Grant bude využit na pořízení osobního automobilu k sociálním účelům.

 

Benefiční akce:

Benefiční festival na podporu Centra pro zdravotně postižené proběhne v sobotu 23.7.2022 od 13 hodin na koupališti Kravaře. Na celodenní kulturní akci s bohatým doprovodným programem nebude chybět hudba, soutěže a různé ukázky pro širokou veřejnost.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 607.

Více o Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje najdete na: https://www.czplk.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing