ČERVEN - Vybavení 6 nových terapeutických místností, které budou v roce 2020 uvedeny do provozu - CENTRUM HÁJEK z.ú.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem ve věku 1-18 let rozvíjet jejich samostatnost, soběstačnost a zároveň dlouhodobě zlepšovat jejich zdravotní stav. 

CENTRUM HÁJEK je unikátní projekt, který propojuje poskytování sociálních a zdravotnických služeb pro děti ve věku 1-18 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Jejich uživatelé mají většinou nejtěžší (III. - IV.) stupeň postižení a péče o ně je velmi náročná. Zlepšování dovedností a schopností dětí a zároveň profesionální péče o jejich zdravotní stav dovolí, aby dítě se zdravotním postižením mohlo co nejdéle vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny a nemuselo být umístěno do ústavní péče.

ČERVEN - Vybavení 6 nových terapeutických místností, které budou v roce 2020 uvedeny do provozu - CENTRUM HÁJEK z.ú.

Poskytují denní stacionář, sociální rehabilitace, odlehčovací službu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem je rozdělení každodenní péče o handicapované dítě mezi rodinu a jejich zařízení. Významně tak snižují fyzickou i psychickou zátěž, která není z dlouhodobého hlediska zanedbatelná. Nabídka sociálních služeb je tedy komplexní a plně uspokojující veškeré potřeby rodičů celodenně pečující o své handicapované dítě.

Příspěvek bude použit na nákup vybavení 6 nových terapeutických místností, které budou v roce 2020 uvedeny do provozu. Díky tomuto novému zázemí budou moci navýšit okamžitou denní kapacitu klientů (nyní musí další zájemce o poskytované sociální služby odmítat z důvodu nedostatku potřebných prostor). Konkrétně potřebují  zakoupit např. podlahovou krytinu (koberec, lino), nábytek (stoly, židle, sektorové skříňky), edukační pomůcky pro rozvoj rozumových schopností, smyslového vnímání, senzorickou stimulaci apod.

 

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 555.

 

Více o CENTRUM HÁJEK z.ú. se dozvíte zde: https://centrumhajek.eu/

 

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.