ČERVEN - Finance na rekondiční pobyty pro nevidomé klienty - VODICÍ PES, z.s.

Organizace, která pomáhá nevidomým.

Finance na rekondiční pobyty pro nevidomé klienty.

ČERVEN - Finance na rekondiční pobyty pro nevidomé klienty - VODICÍ PES, z.s.

Poslání organizace:

VODICÍ PES, z.s. vznikl díky potřebě následné péče o nevidomého člověka po převzetí vodícího psa, protože tímto okamžikem pro dvojici začíná spousta práce. Spolek klientům nabízí možnost pravidelného procvičování, tematická setkání tzv. „klubovny“, pobyty se zaměřením na intenzivní práci s vodicím psem a také soutěže, výlety a kulturní akce. V rámci podpory zaměstnanosti mají projekt „Nevidomí lektoři“, kdy nevidomý člověk s vodicím psem vede, za podpory koordinátora, prezentaci o životě nevidomých s vodicím psem, o výchově a výcviku vodicích psů a jejich přínosu pro nevidomé. Ročně se uskuteční cca 20 prezentací. Mezi aktivity spolku patří i osvětová činnost pro veřejnost.

 

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na rekondiční pobyty pro nevidomé klienty s jejich psy a na odměny pro „Nevidomé lektory“.

 

Benefiční akce:

Charitativní závod VODICÍ PES na dračích lodích proběhne 18. 6. 2023 v loděnici v Brně. V průběhu dne bude kromě závodu posádek na dračích lodích připraven i doprovodný program v podobě mobilní lezecké stěny, lukostřelby a přetahování lanem. Nebude chybět ani info stánek o spolku a občerstvení.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 629.

Více o spolku VODICÍ PES najdete na: https://www.vycvikvodicichpsu.cz/

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing