BŘEZEN - Finance na nového koně do hiporehabilitace - PIAFA Vyškov, z.ú.

Organizace, která zkvalitňuje život dospělým i dětem se zdravotním postižením.

Finance na nového koně do hiporehabilitace.

BŘEZEN - Finance na nového koně do hiporehabilitace - PIAFA Vyškov, z.ú.

Poslání organizace:

V roce 2024 budou již 30 let pomáhat dětem i dospělým osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným, nebo sociálně znevýhodněným klientům a rodinám. Podpora se zaměřuje na zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Poskytují jim ambulantní i terénní sociálně zdravotní služby a podporují jejich samostatnost, soběstačnost, řešení obtížných situací a integraci. Nabízí terapie s využitím koní a psů, fyzioterapii, ergoterapii, speciální pedagogiku a psychologii. Zajišťují denní svozovou službu, vzdělávací programy, volnočasové aktivity pro děti a mládež, kde integrují osoby s postižením. V sociálně terapeutických dílnách klienti vytváří a prodávají své výrobky.

 

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na nákup nového koně do hiporehabilitace.

 

Benefiční akce:

Benefiční „SRDÍČKOVÝ PLES“ proběhne 8. 3. 2024 od 20 hodin v Kulturním domě Drnovice u Vyškova. Kromě tanečních vystoupení bude na programu i tombola a koncert kapely Another Way.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 650.

Více o PIAFĚ Vyškov najdete na: https://www.piafa.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

 IMG_3786.PNG 

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing